ČERVÁNEK​

Dětský lůžkový hospic bude vybudován v obci Kamenný Újezd u Nýřan. 

Služby budou dostupné pro rodiny z Plzeňského, Karlovarského, Ústeckého, Jihočeského a Středočeského kraje. 

Vzhledem k dosud chybějícímu ukotvení dětského lůžkového hospice v naší legislativě, vznikne prozatímně hospic Červánek jako zařízení sociálních služeb. Budou zde poskytovány služby pobytové odlehčovací s návazností na terénní odlehčovací služby a služby odborné zdravotní hospicové opět v návaznosti na mobilní hospicovou péči. Součástí bude rovněž odborné sociální poradenství. Rodiny budou moci využít ubytování v zařízení spolu se svými dětmi.

Dalšími zásadními milníky naší cesty za dětským lůžkovým hospicem jsou tyto dva dopisy, které vám přikládáme k nahlédnutí. 

Jde o stanoviska k vytvoření dětského lůžkového hospice u nás, která nám zaslala OSPDL ČLS JEP (Odborná společnost praktických dětských lékařů České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně) a ČSPM ČLS JEP (Česká společnost paliativní medicíny České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně). 

V obou dopisech je pozitivní vyjádření a podpora našemu záměru. Paní MUDr. Alena Šebková, předsedkyně OSPDL ČLS JEP plně stojí za naším požadavkem vybudovat hospic a děkujeme také MUDr. Mahuleně Exnerové, předsedkyni sekce DPP a MUDr. Ondřeji Kopeckému, předsedovi ČSPM ČLS JEP za jejich podporu a vyjádření o potřebnosti zvýšení dostupnosti respitních služeb pro děti s život ohrožujícím či limitujícím onemocněním a jejich rodiny.

podpoříte nás?

pro náš budoucí dětský lůžkový hospic hledáme dárce, stanete se jedním
z nich?

image1813